HAFTA İÇİ                            CUMARTESİ PAZAR GÜNLERİ

BEYKOZ - YENİKÖY     YENİKÖY - BEYKOZ              BEYKOZ - YENİKÖY     YENİKÖY - BEYKOZ

06:20

15:40

 

06:40

14:40

 

07:00

15:40

 

07:30

16:00

06:40

16:00

 

07:00

15:00

 

07:30

16:00

 

08:00

16:20

07:00

16:20

 

07:20

15:20

 

08:00

16:20

 

08:30

16:40

DOLMUŞ

16:40

 

07:40

15:40

 

08:30

16:40

 

09:00

17:00

09:00

17:00

 

08:00

16:00

 

09:00

17:00

 

09:20

17:20

09:20

17:20

 

08:20

DOLMUŞ

 

09:20

17:20

 

09:40

17:40

09:40

17:40

 

08:40

20:00

 

09:40

17:40

 

10:00

18:00

10:00

18:00

 

09:00

20:30

 

10:00

18:00

 

10:20

18:20

10:20

18:20

 

09:20

21:00

 

10:20

18:20

 

10:40

18:40

10:40

18:40

 

09:40

21:30

 

10:40

18:40

 

11:00

19:00

11:00

19:00

 

10:00

22:00

 

11:00

19:00

 

11:20

19:20

11:20

19:20

 

10:20

22:30

 

11:20

19:20

 

11:40

19:40

11:40

19:40

 

10:40

23:00

 

11:40

19:40

 

12:00

20:00

12:00

20:00

 

11:00

23:30

 

12:00

20:00

 

12:20

20:30

12:20

20:30

 

11:20

24:00

 

12:20

20:30

 

12:40

21:00

12:40

21:00

 

11:40

00:30

 

12:40

21:00

 

13:00

21:30

13:00

21:30

 

12:00

01:00*

 

13:00

21:30

 

13:20

22:00

13:20

22:00

 

12:20

 

 

13:20

22:00

 

13:40

22:30

13:40

22:30

 

12:40

 

 

13:40

22:30

 

14:00

23:00

14:00

23:00

 

13:00

 

 

14:00

23:00*

 

14:20

24:00*

14:20

23:30

 

13:20

 

 

14:20

 

 

14:40

 

14:40

24:00

 

13:40

 

 

14:40

 

 

15:00

 

15:00

00:30*

 

14:00

 

 

15:00

 

 

15:20

 

15:20

 

 

14:20

 

 

15:20

 

 

15:40

 

 

İşaretli olan seferler son seferlerdir.
DOLMUŞ: Yazılı olan saatler arasında yolcu yoğunluğuna istinaden seferler tarifesiz durmaksızın sürekli yapılır.
Seyir süresi azami
8-10 dakika civarındadır.
Hava muhalefeti, teknik arızalar gibi nedenlerden dolayı sefer saatlerinde gecikme değişiklik ve iptaller olabilir.
BEYDEN yolcu talepleri yada diğer sebeplerle mevcut tarifede değişiklikler yapılabilir. Tarife değişiklikleri sebebi
ile yaşanabilecek sorunlardan BEYDEN sorumlu değildir.